Warszawa, 14 grudnia 2018 r.


W dniu 14.12.2018 roku, adw. dr hab. Mariusz Swora oraz mec. Arkadiusz Ratajczak wzięli udział w obchodach jubileuszu 15-lecia uzyskania przez TGE licencji na prowadzenie giełdy towarowej. Z tej okazji Giełda zorganizowała debatę „Giełdowy rynek towarowy w Europie – Perspektywy rozwoju” Pierwsza część debaty, skupiała się na roli giełd i izb rozliczeniowych w liberalizacji rynku. Uczestniczyli w niej: Maciej Brando – Prezes URE, Sebastian Bogdan – Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu KNF oraz Christian Baer – Sekretarz Generalny Europexu. Dyskusję moderuje Joanna Maćkowiak-Pandera – Prezes Forum Energii oraz Mariusz Swora. Mecenas Swora odniósł się do znaczenia roli giełd towarowych jako ważnych instrumentów w procesie liberalizacji rynku, zapewniających płynność i transparentność. Jego zdaniem, trzy najważniejsze trendy wpływające obecnie na rynek giełdowy sprowadzają się do sfery regulacji finansowych (REMIT, MIFID II), wdrażania kodeksów sieciowych oraz rozwoju rynków regionalnych, gdzie następuje konkurencja pomiędzy NEMO oraz innowacji. W tym ostatnim zakresie, należy zwrócić m.in. uwagę na konkurencję ze strony platform działających w oparciu o blockchain, z ich ofertą skierowaną do podmiotów działających na zdecentralizowanych rynkach energii. W odniesieniu do rynku krajowego, dr hab. Mariusz Swora podkreślił pozytywny wpływ mechanizmów wykorzystujących siły rynkowe, takich jak np. obowiązek obrotu giełdowego, które w odróżnieniu od instrumentów prostej ingerencji w ceny, pozwalają na generowanie dobrobytu konsumenckiego poprzez większą konkurencję.