5.11.2012 r. 
Arkadiusz Ratajczak został członkiem rady Gerson Lehrman Group Research (GLG Research), międzynarodowej sieci eksperckiej, która świadczy usługi doradcze instytucjom finansowym, przedsiębiorcom, korzystając z pomocy ekspertów w różnych państwach na świecie.