9.11.2012 r.
Zakończyła się międzynarodowa konferencja energetyczna „Europower” (Warszawa 7-8.12.2012 r.). Pierwszego dnia dr Mariusz Swora przewodniczył sesji panelowej poświęconej rynkowi gazu ziemnego, której uczestnicy omawiali najnowsze zmiany na rynku gazu ziemnego. Przewodniczący sesji podkreślił wagę procesów dywersyfikacji i liberalizacji rynku oraz tworzenia stabilnych reguł prawnych dla sektora wydobycia gazu łupkowego. W drugim dniu konferencji mec. Mariusz Swora przewodniczył sesji poświęconej regulacji inteligentnych sieci. W panelu omawiano kwestie dotyczące architektury rynku, jakości energii w kontekście aktywnego odbiorcy (prosumenta) wytwarzającego energię z urządzeń mikrogeneracji, normalizacji, smart meteringu oraz ogólnej filozofii inteligentnych sieci.