Warszawa, 02.02.2018 r. 

Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora prowadzi prace na rzecz organów administracji publicznej oraz instytucji europejskich i międzynarodowych. W ostatnim kwartale 2017 r. Kancelaria miała zaszczyt przygotować na rzecz Ministerstwa Energii kompleksową analizę, mającą na celu dokonanie oceny obecnego stanu prawnego i praktyki rynkowej (zarówno na rynku krajowym jak i w innych państwach UE) w zakresie obrotu gazem płynnym (LPG) z wykorzystaniem butli o pojemności powyżej 5 kg,ocenę skuteczności tych regulacji w świetle wskazanych przez ME problemów występujących na rynku butli LPG oraz wskazanie optymalnych rozwiązań legislacyjnych oraz pozalegislacyjnych, które ograniczyłyby lub wyeliminowały występowanie powyższych problemów. Oprócz kwestii z zakresu regulacji paliwowo-energetycznych, opracowanie objęło również kwestie dotyczące znaków towarowych oraz analizę regulacji rynkowych m.in. w Niemczech, Francji oraz Turcji.