22.03.2013 r.

Mec. Arkadiusz Ratajczak odniósł się na stronach serwisu OZE.pl do informacji o skierowaniu przez Komisję Europejską skargi przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niewdrożeniem dyrektywy 2009/28/WE dotyczącej odnawialnych źródeł energii. Mec. Ratajczak wyraził pogląd, że brak wdrożenia tej dyrektywy stawia Polskę w trudnej sytuacji w świetle rozpoczynających się konsultacji dotyczących celów klimatycznych UE do 2030 r. jak również nie sprzyja stworzeniu spójnej koncepcji rozwoju energetyki odnawialnej.