Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora
Dr hab. Mariusz Swora
Kancelaria Adwokacka

Aktualności

Mariusz Swora na dwudziestolecie handlu energią w Polsce

Warszawa, 30 czerwca 2020 roku

Wypowiedzi adw. dr hab. Mariusza Swory znalazły się w rocznicowym artykule poświęconym dwudziestoleciu handlu energią w Polsce. Mecenas Swora odniósł się do historycznych aspektów związanych z wprowadzaniem obowiązku obrotu giełdowego jako instrumentu liberalizacji rynku energii, więcej >

Raport na temat taryf detalicznych

Warszawa, 21 czerwca 2020 r.  

Częścią naszej pracy jest doradzanie międzynarodowym instytucjom i firmom doradczym. Naszym ostatnim zadaniem w tym obszarze był raport dla VaasETT – międzynarodowego konsultanta zajmującego się m.in. monitorowaniem rynku energii, więcej >

Projekty z zakresu REMIT compliance

Kontynuujemy nasze zaangażowanie w projekty z zakresu REMIT compliance. Tym razem w ramach warsztatów przeprowadzonych wspólnie z GAZ-SYSTEM analizowaliśmy wymogi i ryzyka dotyczące operatorów systemów przesyłowych jako uczestników hurtowych rynków energetycznych. Zapobieganie nadużyciom rynkowym, takim jak manipulacje rynkowe oraz wykorzystywanie informacji wewnętrznej, jest bowiem obowiązkiem nie tylko podmiotów organizujących obrót produktami energetycznymi (PPATs), więcej >

Dr hab. Mariusz Swora na konferencji podsumowującej ASSIST

Poznań, 8 czerwca 2020 r.

W polskim komitecie sterującym europejskiego projektu ASSIST realizowanego w ramach Horizon 2020 zasiadał adw. dr hab. Mariusz Swora. Celem projektu było m.in. przygotowanie profesjonalnych doradców działających na rzecz odbiorców wrażliwych energii oraz poprawa warunków korzystania z energii przez 48000 gospodarstw domowych. więcej >

Pokaż starsze wpisy

ERRA o rozwoju elektromobilności

Poznań, 27 maja 2020 roku

Regionalne stowarzyszenie regulatorów energetyki ERRA opublikowało raport dotyczący rozwoju elektromobilności. Raport obejmuje kwestie dotyczące rozwoju rynku, legislacji i regulacji. Zgodnie z ustaleniami raportu, w ciągu ostatnich 4 lat nastąpiły znaczące zmiany w kilku krajach ERRA w zakresie na przykład liczby punktów ładowania i ilości samochodów elektrycznych.  więcej >

Doradzaliśmy brytyjskim operatorom w innowacyjnym projekcie opartym o blockchain

Poznań, 20 maja 2020 r.

Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora doradzała w projekcie projekcie realizowanym przez konsorcjum obejmujące dostawcę technologii energetycznych Electron oraz operatorów sieciowych UK Power Networks (Operations) Ltd, SP Distribution plc i National Grid Electricity System Operator Ltd.  więcej >

Nowe zasady działania rynku bilansującego i uczestnictwo odbiorców przemysłowych

Warszawa, 19.2019 r.

Adw. dr hab. Mariusz Swora wziął udział w seminarium pt. „Udział odbiorców przemysłowych w świadczeniu usług na rzecz Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”, z udziałem przedstawicieli dużych odbiorców przemysłowych i Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego. więcej >

Kolejne warsztaty. Tym razem o manipulacjach na rynku energii elektrycznej.

Konstancin-Jeziorna, 5 grudnia 2019 r.

 Mecenasi Piotr Suki, Arkadiusz Ratajczak i dr hab. Mariusz Swora poprowadzili kolejne warsztaty nt. praktyki zwalczania nadużyć rynkowych na hurtowych rynkach energii. Tym razem analizie została poddana istota poszczególnych typów manipulacji rynkowych oraz metody ich wykrywania i zapobiegania nim z perspektywy Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., więcej >

O manipulacjach rynkowych i ich zwalczaniu – na warsztatach dla PPAT

Warszawa, 8 października 2019 r.

W dniu 8 października 2019 r. mecenasi Piotr Suski i Arkadiusz Ratajczak przeprowadzili warsztaty dotyczące praktyki stosowania REMIT w odniesieniu do nadużyć rynkowych na rynkach gazu ziemnego dla pracowników operatora systemu przesyłowego gazowego Gaz-System S.A., pełniącego na rynku rolę podmiotu zawodowo pośredniczącego w zawieraniu transakcji (PPAT). więcej >

Mariusz Swora – bez digitalizacji nie będzie liberalizacji

Jachranka 26 września 2019 r.

W ramach odbywających się corocznie Targów Energii w Jachrance (26.01.2019r.) Adw. dr hab. Mariusz Swora poprowadził debatę dotyczącą zmian w ustawodawstwie, które będą konsekwencją przyjęcia pakietu „Czysta energia dla Europejczyków”. więcej >

Kancelaria w projekcie dotyczącym przyszłego modelu rynku energii elektrycznej

Poznań, 12 września 2019 r.

Reprezentujący Kancelarię mecenasi Piotr Suski, Arkadiusz Ratajczak i dr hab. Mariusz Swora wzięli udział w prestiżowym projekcie realizowanym przez EY na rzecz Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie pt. Wpływ nowych regulacji UE dotyczących scarcity pricing i usług systemowych na kształtowanie polskiego rynku energii elektrycznej, w tym rynku mocy i rynku bilansującego. więcej >

Kogeneracja 2.0

Poznań, 22 maja 2019 r.

Adw. dr hab. Mariusz Swora będzie reprezentował Kancelarię na pierwszym Kongresie Kogeneracji w dniach 4-6 czerwca 2019 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. więcej >

O dystrybucji i przesyle energii na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Poznań, 6 maja 2019 r.

Wyzwania w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej będą tematem przewodnim panelu dyskusyjnego, który odbędzie się pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (13.05.2019 r.). więcej >

Nowe publikacje Kancelarii

Poznań, 3 maja 2019 r.

Członkowie zespołu Kancelarii opublikowali w kwietniu 2019 r. szereg opracowań dotyczących problematyki elektromobilności i paliw alternatywnych. W artykule „Kilka uwag polemicznych w sprawie ułatwień w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych” (cire.pl. 12.04.2019 r.)

więcej >

Na MOVE o barierach rozwoju rynku paliw alternatywnych

Poznań, 26.03.2019 r.

W dniach 28-29.03.2019 r. w Poznaniu, podczas Poznań Motor Show 2019, odbędzie się kongres MOVE – Mobility & Vehicles. W kongresie weźmie udział adw. dr hab. Mariusz Swora, który wystąpi jako prelegent w panelu „Od wizji do realiów – główne bariery rozwoju transportu elektrycznego”, podczas którego przedstawi uwarunkowania prawne rozwoju rynku elektromobilnego.

Komentarz do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych już w księgarniach!

Poznań, 26.03.2019 r.

Prawnicy Kancelarii są autorami pierwszego na rynku Komentarza do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych pod redakcją adw. dr hab. Mariusza Sworywięcej >

Kancelaria na Forum Gospodarki Energetycznej

Kraków, 07.03.2019 r.

Kancelaria będzie obecna na Forum Gospodarki Energetycznej,  przebiegać będzie pod hasłem: „Krajowa energetyka i ciepłownictwo w dobie wdrażania rynku mocy”, które odbędzie się w dniach 17–19 marca 2019 roku w Krakowie. więcej >

Mecenas Jacek Zimmer podpowie jak uwolnić lokalną energię

Kraków 06.03.2019 r.


Mecenas Jacek Zimmer będzie reprezentował Kancelarię w ramach Pierwszego Forum Energetyki Rozproszonej pt. „Jak uwolnić lokalną energię?”. Konferencja odbędzie się 25 marca 2019 r. w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej. więcej >

15-lecie licencji TGE

Warszawa, 14 grudnia 2018 r.


W dniu 14.12.2018 roku, adw. dr hab. Mariusz Swora oraz mec. Arkadiusz Ratajczak wzięli udział w obchodach jubileuszu 15-lecia uzyskania przez TGE licencji na prowadzenie giełdy towarowej. więcej >

Spotkanie z młodymi energetykami w Szkole Głównej Handlowej

Warszawa 11 grudnia 2018 r.


W dniu 11.12.2018 r. adw. dr hab. Mariusz Swora, spotkał się ze studentami ze Studenckiego Koła Energetyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. więcej >

Dr hab. Mariusz Swora w radzie Energy Policy Studies

Poznań, 5 września 2018 r.

Dr hab. Mariusz Swora został powołany do rady naukowej czasopisma naukowego Energy Policy Studies, wydawanego przez Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny odzwierciedlając współczesny kontekst polityki energetycznej, która jest dynamicznie zmieniającą się dziedziną. Na łamach czasopisma publikowane są recenzowane artykuły naukowe w języku angielskim.

Kancelaria na IV. Kongresie Energetycznym

Poznań 5 września 2018 r.


W ramach czwartego Kongresu Energetycznego, odbywającego się w dniach 19-20 września we Wrocławiu, adw. dr hab. Mariusz Swora poprowadzi dyskusję panelową pt. Nowe trendy w energetyce – jak rozwój technologii zmieni sposób zaopatrzenia i konsumpcji energii? więcej >

Kancelaria w projekcie rozwoju instrumentów rynkowych Demand Response

Poznań, 16 sierpnia 2018 r.

Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora, we współpracy z grupą konsultantów ekonomicznych i energetycznych wspierała jedną z największych krajowych grup energetycznych w realizacji projektu badawczo-rozwojowego ukierunkowanego na rozwój instrumentów odpowiedzi popytu (Demand Response).  więcej >

Innowacyjność i regulacja energetyki w Budapeszcie

Innowacyjność i regulacja energetyki w Budapeszcie W dniach 6-7 września 2018 roku dr hab. Mariusz Swora i dr Gábor Szörényi poprowadzą w Budapeszcie warsztat poświęcony przedstawieniu relacji pomiędzy innowacyjnością i regulacją energetyki, zorganizowany przez Energy Regulators Regional Association (ERRA). więcej >

O RODO na seminarium „Rola informacji w rozwoju polskiej energetyki

Wrocław, 19 czerwca 2018 r.

W dniu 19 czerwca 2018 r. mecenas Piotr Suski reprezentował Kancelarię na seminarium Rola informacji w rozwoju polskiej energetyki”, stanowiącym kolejne z cyklu spotkań o charakterze naukowo-technicznym, organizowanych we Wrocławiu przez konsorcjum Smart Power Grids Polska. więcej >

Kancelaria na temat partnerstwa publiczno-prywatnego na konferencji BGK

Warszawa, 18 czerwca 2018 r.

W dniu 18 czerwca 2018 roku mecenas Mariusz Swora wziął udział w konferencji regionalnej Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. w Warszawie poświęconej partnerstwu publiczno-prywatnemu (PPP).  więcej >

O elektromobilności na konferencji PTPiREE

Świnoujście, 13 czerwca 2018 r.

W dniu 13-14 czerwca 2018 roku odbyła się w Świnoujściu konferencja pt. „Energetyczne wyzwania samorządów – elektromobilność”. więcej >

Mariusz Swora o efektywności energetycznej w panelu ekspertów NIK

Warszawa, 22.05.2018 r.
Dr hab. Mariusz Swora wygłosił prezentację otwierającą zorganizowany przez Najwyższą Izbę Kontroli panel ekspertów poświęcony efektywności energetycznej. więcej >

O RODO w energetyce – wystąpienie mecenasa Piotra Suskiego

Kraków, 23 kwietnia 2018 r.
W ramach kolejnego już seminarium pt. „Kierunki Zrównoważonego Rozwoju energetyki w Polsce” organizowanego przez konsorcjum Smart Power Grids Polska, w dniu 19 czerwca br. we Wrocławiu. więcej >

Mariusz Swora w radzie programowej kongresu DISE 2018

Poznań, 22 kwietnia 2018 r.
Mecenas Mariusz Swora został powołany do rady programowej kongresu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych. więcej >

Gazterm 2018

Poznań, 22 kwietnia 2018 r.

W pierwszym dniu dorocznego, największego spotkania konferencyjnego branży gazowniczej „Gazterm”, odbywającego się w dniach 7-9 maja 2018 r. w Międzyzdrojach, adw. dr hab. Mariusz Swora poprowadzi panel dyskusyjny pt. Potencjał i zakres współpracy gazowej USA – Trójmorze.

Nowy prawnik w zespole Kancelarii

Poznań, 16.04.2018 r.

Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora konsekwentnie realizuje strategię rozwoju w oparciu o silny merytorycznie i dynamiczny zespół zajmujący się prawem gospodarczym i energetycznym. więcej >

Przemysł i handel naftowy 2017

Warszawa, 26.03.2018 r.

Adwokat dr hab. Mariusz Swora weźmie udział w konferencji Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego „Przemysł i handel naftowy 2017”, która odbędzie się w  Warszawie dnia 5 kwietnia br. więcej >

O odbiorcach energochłonnych na Forum Gospodarki Energetycznej

Kraków 6.03.2018 r.

Mecenas Jacek Zimmer wystąpi w panelu poświęconym problematyce odbiorców energochłonnych na Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2018. więcej >

Kancelaria wykonała opracowanie dotyczące Platformy Paliwowej dla Ministerstwa Energii

Warszawa 5.03.2018 r.

Kancelaria adwokacka dr hab. Mariusz Swora przygotowała dla Ministerstwa Energii opracowanie pt. „Analizy prawnych i praktycznych aspektów ustanowienia platformy paliwowej”.   więcej >

Mariusz Swora w radzie naukowej konferencji „Energetyczne wyzwania samorządów. Elektromobilność”

Poznań, 4.03.2018 r.

Adw. dr hab. Mariusz Swora został powołany do rady naukowej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej konferencji poświęconej elektromobilności pt. „Energetyczne wyzwania samorządów. Elektromobilność”. więcej >

Analiza rynku butli LPG dla Ministerstwa Energii

Warszawa, 02.02.2018 r. 

Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora prowadzi prace na rzecz organów administracji publicznej oraz instytucji europejskich i międzynarodowych. W ostatnim kwartale 2017 r. więcej >

Dr hab. Mariusz Swora w radzie naukowej Forum Gospodarki Energetycznej 2018

Kraków, 30.01.2018 r.

Konferencja organizowana jest pod hasłem „Dylematy energetyki polskiej – wyzwania i zagrożenia”. Uczestniczyć w niej będą reprezentanci zarówno środowiska naukowo-badawczego, jak również przedsiębiorstw i instytucji działających w obszarze sektora paliwowo‑energetycznego. więcej >

O elektromobilności na Forum Przemysłowym w Karpaczu

Mecenas Jacek Zimmer będzie reprezentował Kancelarię w debacie „Elektromobilność – od noncepcji do wdrożenia” w ramach Forum Przemysłowego organizowanego corocznie przez Instytut Wschodni w Karpaczu. więcej >

Wchodzi rynek mocy

Warszawa, 21 listopada 2017

W dniu 21 listopada 2017 r., mecenas Arkadiusz Ratajczak wziął udział w zorganizowanym w Warszawie seminarium Rynek mocy – możliwości, obowiązki, strategie.

więcej >

O rynku gazu dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków, 14 listopada 2017 r.

W dniu 14 listopada 2017 r. mec. Piotr Suski wygłosił w ramach kursu „Polityka bezpieczeństwa energetycznego” dla studentów Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, wykład dotyczący problemów prawnych związanych z uwarunkowaniami infrastrukturalnymi importu gazu do UE z kierunku wschodniego oraz podstawowymi założeniami unijnego prawa energetycznego i prawa konkurencji. więcej >

Kancelaria na Dolnośląskim Kongresie Energetycznym 2017

Wrocław, 18.10.2017

Mecenas Mariusz Swora wziął udział w Dolnośląskim Kongresie Energetycznym, dużym wydarzeniu branżowym, odbywanym corocznie we Wrocławiu. więcej >

O kodeksach sieci w Przeglądzie Gazowniczym

Warszawa, 20.10.2017

We wrześniowym numerze Przeglądu Gazowniczego ukazał się artykuł adw. dr hab. Mariusza Swory na temat unijnych kodeksów sieci. więcej >

Elektromobilność a operatorzy systemów dystrybucyjnych

Warszawa, 24.10.2017

W ramach konferencji poświęconej współpracy energetyki z samorządami, jej uczestnicy rozmawiali m.in. o elektromobilności. więcej >

Magazynowanie energii a rynek mocy

Warszawa, 27.10.2017

Mecenas Arkadiusz Ratajczak wziął udział w Kongresie Magazynowania Energii, który odbył się w Warszawie, w ramach targów Renexpo. więcej >

Koncerny energetyczne a bezpieczeństwo – Kongres Nowego Przemysłu 2017

Warszawa, 11.10.2017

W ramach Kongresu Nowy Przemysł 2017, odbywającego się w Warszawie w dniach 11-12 października 2017 r., adw. dr hab. Mariusz Swora był moderatorem dyskusji na temat bezpieczeństwa energetycznego i koncernów energetycznych. więcej >

Wspieranie usług elastyczności jako jeden z kierunków zrównoważonego rozwoju energetyki w Polsce

Wrocław, 11 października 2017 r.

11 października br. mec. Piotr Suski uczestniczył w seminarium naukowo – technicznym Kierunki Zrównoważonego Rozwoju energetyki w Polsce, zorganizowanym przez Konsorcjum Smart Power Grids Polska na Politechnice Wrocławskiej. więcej >

MIFID 2 – warsztaty

Warszawa, 12.10.2017

W dniu 12 października br. mec. Arkadiusz Ratajczak wygłosił prezentację pt. Obowiązki sprawozdawcze – Nowe wymogi w praktyce, w ramach warsztatów Obrót gazem w dobie liberalizacji rynku zorganizowanych w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Zielna. więcej >

Kancelaria adwokacka dr hab. Mariusz Swora organizacją ekspercką Wspólnoty Energetycznej

Poznań, 16.10.2017

Wspólnota Energetyczna (Energy Community) jest organizacją międzynarodową, która skupia Unię Europejską i państwa sąsiadujące w celu utworzenia zintegrowanego paneuropejskiego rynku energii. więcej >

Kancelaria na Targach Energii w Jachrance

Jachranka, 28-29 września 2017 r.

Doroczne targi energii w Jachrance, organizowane przez Towarzystwo Obrotu Energią oraz Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii (28-29 września 2017 r.) zgromadziły kilkuset przedstawicieli sektora energetycznego. W ramach konferencji towarzyszącej targom, adw. dr hab. Mariusz Swora moderował panel poświęcony nowym trendom w energetyce. więcej >

W Krynicy o obowiązku obrotu giełdowego energią elektryczną

Krynica Zdrój, 5.09.2017 

W dniu 5.09.2017 roku, w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy, adw. dr hab. Mariusz Swora wziął udział w debacie poświęconej rozwojowi handlu hurtowego energią elektryczną. Debata odbyła się pod patronatem Rzeczpospolitej. Mecenas Swora zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia płynności i transparentności rynku energii, czemu mogą służyć różne instrumenty regulacyjne, takie jak obowiązek sprzedaży energii na giełdach towarowych. Całość debaty jest dostępna na stronach Rzeczpospolitej a w dzienniku można również przeczytać wywiad z adw. dr hab. Mariuszem Sworą, poprzedzający debatę.

Elektromobilność – szkolenie dla kadry zarządzającej w Krakowie

Kraków, 28.06.2017 r.

Mecenasi Jacek Zimmer, Piotr Suski i Arkadiusz Ratajczak poprowadzili kolejne szkolenie w Krakowie, tym razem dotyczące regulacji elektromobilności i paliw alternatywnych. więcej >

Energetyka bliżej klienta – szkolimy w Krakowie

12-13.06.2017 Kraków

Mec. Piotr Suski oraz mec. Jacek Zimmer w dniach 12-13.06.2017 prowadzą w Krakowie dwudniowe szkolenie „Klient w sektorze energetycznym” dla działu obsługi klienta jednego z dużych przedsiębiorstw energetycznych. Szkolenie jest poświęcone różnorodnym aspektom praktycznych relacji prawnych przedsiębiorstw energetycznych z klientami, w tym m. in. kwestiom związanym z zawieraniem i modyfikowaniem umów, obsługą reklamacji oraz dokonywaniem rozliczeń. więcej >

Magazyny energii w niepewnym otoczeniu regulacyjnym

Poznań, 8.06.2017 r.

To już ogłoszone. Zgodnie z informacją zamieszczoną na cire.pl Energa, Hitachi i Polskie Sieci Elektroenergetyczne zbudują największy w Polsce hybrydowy bateryjny magazyn energii elektrycznej o mocy ok. 6 MW i pojemności ok. 27 MWh. Będzie on elementem prototypowego systemu poprawiającego bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych. więcej >

Kancelaria na Impact 2017’

Kraków, 31.05.2017

Impact 2017 to międzynarodowa konferencja odbywająca się corocznie w Krakowie, poświęcona gospodarce przyszłości, w której biorą udział przedstawiciele administracji, biznesu, startupów i środowiska R&D oraz nauki. W tegorocznej edycji Kancelarię reprezentował dr hab. Mariusz Swora, który wziął udział w sesji zatytułowanej Energia 4.0. więcej >

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Warszawa, 24.05.2017

W dniu 1 czerwca 2017 roku wejdzie w życie obszerna nowelizacja ustawy Kodeks Postępowania administracyjnego, która zawiera szereg w sposób rewolucyjny zmieniają relacje pomiędzy administracją publiczną a przedsiębiorcami. Nowelizacja dla prostszych spraw przewiduje nowy tryb ich rozpatrywania w postaci postępowania uproszczonego. więcej >

Płynność i transparentność rynku – publikacja w Review of Economics and Institutions

Perugia, 23.05.2017

W prestiżowym czasopiśmie naukowym Review of Economics and Institutions ukazał się artykuł autorstwa dr hab. Mariusza Swory napisany wspólnie z prof. Jackiem Kamińskim (IGSMIE PAN) poświęcony prawno-ekonomicznej analizie – obowiązku obrotu energią elektryczną, specyficznej regulacji wprowadzonej do polskiej ustawy Prawo energetyczne. więcej >

Operatorzy w Europie: suma wszystkich wyzwań

Poznań 20.05.2017 r.

Adw. dr hab. Mariusz Swora udzielił wywiadu miesięcznikowi Energia Elektryczna (maj 2017) wydawanemu przez PTPIREE, w którym odniósł się m.in. do kwestii dotyczących aktualnego stanu rozwoju regionalnych rynków energii, w tym wdrażania kodeksów sieciowych. W tym zakresie najważniejsze wyzwania dotyczą spójności we wdrażaniu tego typu aktów, które wymagają podejścia z punktu widzenia wykładni systemowej.

więcej >

SENT –nowe zasady przewozu paliw ciekłych

18.04.2017 r.

Po zmianach przepisów ustawy o VAT oraz ustawy Prawo energetyczne (tzw. „pakiet paliwowy” przyjęty ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw), skierowanych przeciwko wyłudzeniom VAT, czyli przeciwko szarej strefie w obrocie paliwami, przyszła kolej na „pakiet” transportowy” w postaci ustawy z dnia 3 kwietnia 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. 2017, poz. 708). więcej >

Kancelaria na temat „pakietu zimowego” UE

Poznań, 1.04.2017 r.

Pakiet inicjatyw Komisji Europejskiej („Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”) czyli tzw. „pakiet zimowy”, przedstawiony przez Komisję Europejską 30 listopada 2016 r. w celu realizacji wdrożenia unii energetycznej, o której mowa w strategii ramowej na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu. więcej >

Regulacje finansowe i rynek hurtowy energii w praktyce Kancelarii adw. dr hab. Mariusz Swora

Poznań 10.03.2017

Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora doradza w sprawach dotyczących regulacji finansowych odnoszących się do rynku energii. Jesteśmy po dwóch dużych, pełnych i kompleksowych wdrożeniach REMIT „pod klucz” dla różnych rodzajowo uczestników rynku energii, tj. dla przedsiębiorstwa energetycznego zintegrowanego pionowo i dużego odbiorcy, wytwarzającego i handlującego energią. więcej >

Jacek Zimmer o elektromobilności

Kraków 08-03-2017

Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora doradza klientom w obszarze e-mobility. Elektromobilność energii niosą ze sobą szereg istotnych problemów prawnych w zakresie m.in. implikacji regulacyjnych przyjmowanych modeli biznesowych, umów pomiędzy uczestnikami rynku (OSD, dostawcy infrastruktury i usług ładowania), budowy, umiejscowienia i rozwoju infrastruktury ładowania, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, ochrony danych osobowych, rozwoju systemów bilingowych, PPP. więcej >

Adw. dr hab. Mariusza Swora ekspertem w projekcie dla Komisji Europejskiej

Bruksela, 21.02.2017

Adw. dr hab. Mariusz Swora, w ramach konsorcjum zorganizowanego przez Spark Legal Network, pełni funkcję eksperta krajowego. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Konsorcjum uzyskało kontrakt ramowy na świadczenie usług prawnych, ekonomicznych i technicznych dla Komisji europejskiej w obszarze energii, mobilności i transportu.

 

Prestiżowa publikacja w ICER Chronicle

18.01.2017

Międzynarodowa organizacja International Confederation of Energy Regulators wydaje prestiżowy magazyn ICER Chronicle. W numerze szóstym ze stycznia 2017 roku opublikowany został artykuł będący podsumowaniem debaty dotyczącej związkom pomiędzy innowacyjnością a regulacją energetyki autorstwa Gábora Szörényi i Mariusza Swory.  Zachęcamy do zapoznania się z publikacją: “Innovation and Energy Regulation: Lessons Learned and Messages of the ERRA Regulatory Innovation Day”.

 

Polska 2041. Kierunek gospodarka – Kancelaria o rynkach mocy

Warszawa, 16.12.2016

Czy Polsce grozi brak mocy? Jak pobudzić inwestycje w sektorze energetycznym? Jaką rolę w tworzeniu silnej i stabilnej energetyki ma odgrywać rynek mocy? Te pytania padły podczas debaty „Po co Polsce rynek mocy…”, w ramach programu „Polska2041. więcej >

Mariusz Swora nagrodzony laurem „Zasłużony dla polskiego przemysłu”

Warszawa, 2.12.2016 r.

Podczas uroczystej gali Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii (IEPIOE), w dniu 1.12.2012 r., adw. dr hab. Mariusz Swora został nagrodzony laurem „Zasłużony dla polskiego przemysłu”. Laur jest przyznawany osobom i przedsiębiorcom szczególnie zasłużonym dla rozwoju energetyki przemysłowej i odbiorców energii za aktywność i skuteczność w zakresie podnoszenia konkurencyjności polskiego przemysłu. więcej >

Kancelaria w Poznaniu – w nowej siedzibie

Poznań, 01.12.2016

Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora zlikwidowała biura w Gnieźnie i w Rzeszowie. Nowa siedziba Kancelarii znajduje się w Poznaniu (61-749), przy ul. Podgórze 8a/2. Biuro w Krakowie – bez zmian.

Ekonomiczna analiza prawa w praktyce Kancelarii

Kraków, 01.12.2016

Analiza prawno-ekonomiczna ryzyka związanego ze stosowaniem prawa wspiera podejmowanie decyzji odnośnie tego rodzaju ryzyka, poprzez głębszą ocenę ich potencjalnych skutków, prawdopodobieństwa oraz konsekwencji finansowych. więcej >

Komentarz do Prawa energetycznego już na rynku

Poznań, 25.10.2016 r.

Dwutomowy komentarz do ustawy – Prawo energetyczne pod redakcją Mariusza Swory i Zdzisława Murasa, trafił już na rynek. Komentarz zawiera wyczerpującą analizę poszczególnych instytucji i rozwiązań ustawy – Prawo energetyczne. Przygotowany został zarówno w ujęciu doktrynalnym, jak i praktycznym. więcej >

Październikowe szkolenia – paliwa ciekłe

23.10.2016 r.

W ramach działalności szkoleniowej, mec. Piotr Suski przeprowadził cykl czterech szkoleń dla kilkuset przedsiębiorców zajmujących się obrotem detalicznym paliwami ciekłymi. Szkolenia obejmowały aktualne aspekty funkcjonowania sektora z punktu widzenia przepisów m.in. ustawy Prawo energetyczne, ustawy o zapasach, ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, ustawy o VAT i ustawy i podatku akcyzowym. Szkolenia spotkały się z bardzo wysoką oceną uczestników.

Kancelaria o magazynowaniu energii

3.10.2016 r.

Magazynowanie energii elektrycznej jest jednym z rozwiązań, które mają potencjał zasadniczego przeobrażenia rynku energii elektrycznej. Z punktu widzenia regulacji rynku energii, konieczne jest w szczególności właściwe usytuowanie magazynowania oraz zapewnienie opłacalności realizacji inwestycji magazynowych. więcej >

Mecenas Jacek Zimmer o bilansowaniu OZE przez sprzedawcę zobowiązanego

1.10.2016 r.

Na portalu cire.pl ukazał się artykuł mec. Jacka Zimmera dotyczący bilansowania OZE przez sprzedawcę zobowiązanego. Mec. Zimmer argumentuje m.in. że zapewnienie sobie przez wytwórcę POB (Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie) lub pełnienie tej roli samodzielnie jest niezbędne dla realizacji zawieranych przez nich umów sprzedaży, w tym umów sprzedaży w ramach obowiązku zakupu energii z OZE. więcej >

Polsko – niemieckie seminarium w Poznaniu

28.09.2016 r.

W dniu 23.09.2016 roku, z inicjatywy adw. dr hab. Mariusza Swory i prof. Karstena Neuhoffa (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) odbyło się polsko – niemieckie seminarium pt. “Our different choices in energy policy. Is there a place where we can meet?”, dotyczące aktualnych aspektów polityki energetycznej. więcej >

Przemysł w warunkach awarii systemu elektroenergetycznego – konieczne zmiany

28.09.2016 r.

Podczas konferencji „Energia dla Przemysłu – Przemysł dla Energii” (Warszawa 27.09.2016) przedstawiony został raport naszej Kancelarii dotyczący roli odbiorców przemysłowych w zapewnieniu bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego. Raport „OGRANICZENIA POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ – MECHANIZM, SKUTKI DLA  ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH I PROPOZYCJE ZMIAN” stanowi analizę stanu prawnego w zakresie regulacji dotyczących ograniczeń poboru energii elektrycznej następujących w sytuacjach awaryjnych.

więcej >

Gasreg21 – Kancelaria o prawnych barierach rozwoju rynku gazu

11 – 12.05.2016  r.

Mecenasi Jacek Zimmer i Piotr Suski wezmą udział w seminarium poświęconym przełamywaniu barier prawnych w handlu gazem oraz statusowi prawno-międzynarodowemu gazociągów przesyłowych.  Seminarium jest częścią międzynarodowej konferencji Gasreg21 , która odbędzie się 11-12 maja w Poznaniu. więcej >

Krajowa Konferencja Konsumencka w Katowicach

9 – 10.05.2016 r.

W dniach 9 – 10 maja 2016 r. odbędzie się Krajowa Konferencja Konsumencka organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych, przy współpracy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Mec. Piotr Suski wygłosi w jej ramach referat pt. „Modyfikacja warunków umów zawieranych przez przedsiębiorstwa energetyczne i telekomunikacyjne z konsumentami na tle orzecznictwa Prezesa UOKiK”. więcej >

Kancelaria w Kijowie – pomoc w zakresie efektywności energetycznej dla rządu ukraińskiego

21.12.2015 r.

Kancelaria dr hab. Mariusza Swory przeprowadziła 17 grudnia br. w Kijowie seminarium w ramach projektu Capacity Building for energy sector reform in Ukraine, w ramach którego mecenas Arkadiusz Ratajczak przybliżył uczestnikom – urzędnikom ukraińskiej administracji publicznej (m.in. Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska) – problematykę wdrażania w Polsce rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej, zwłaszcza w kontekście wymogów wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. więcej >

Kancelaria dr hab. Mariusza Swory w projekcie dotyczącym bezpieczeństwa energetycznego dla Komisji Europejskiej

4.12.20154 r.

Dr hab. M. Swora, jako ekspert konsorcjum Spark Legal Network & Consultancy i VVA Europe, bierze udział w przygotowaniu dla Komisji Europejskiej dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii w wymiarze krótkookresowym w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Studium ma odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób państwa członkowskie identyfikują, przygotowują się i reagują na sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii.

Mariusz Swora w Bukareszcie – wystąpienie na międzynarodowej konferencji inwestycyjnej

5-6.10.2015 r.

Dr hab. Mariusz Swora wziął udział w międzynarodowej konferencji inwestycyjnej Energy Regulators Regional Association, która odbyła się w Bukareszcie w dniach 5-6 października. Konferencja zgromadziła uczestników z kilkudziesięciu państw. Dr hab. Mariusz Swora wystąpił w sesji pt. Energy law and Energy finance, moderowanej przez Lisę Edgar – prezydenta National Association of Regulatory Utility Commissioners (USA). więcej >

Rynki mocy – publikacja i konferencja

21.11.2014 r.

W numerze 05–06/2014 nowej Energii został opublikowany artykuł mec. Arkadiusza Ratajczaka, pt. Rynek zdolności wytwórczych w świetle prawa Unii Europejskiej, poświęcony wspólnotowym aspektom projektowania i wdrażania mechanizmów wynagradzania za udostępnianie mocy wytwórczych.
więcej >

Prezentacja dla analityków finansowych

26.06.2014 r.

15 czerwca z kolei, mec. Arkadiusz Ratajczak wziął udział w seminarium zorganizowanym wspólnie przez Enea SA oraz Dom Maklerski BZWBK pt. Rynki mocy w Polsce – kluczowe aspekty prawne, techniczne i ekonomiczne. Seminarium było skierowane przede wszystkim do analityków domów maklerskich i przedstawicieli TFI i OFE. więcej >

Rynki mocy w Centrum Stosunków Międzynarodowych

26.06.2014 r.

26 maja br. mec. Arkadiusz Ratajczak uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z warszawskim biurem Fundacji Konrada Adenauera pt. Rynek mocy – rozwiązanie na przyszłość?. Celem konferencji było stworzenie platformy do wymiany podglądów na temat specyficznego instrumentu regulacji rynku jakim są mechanizmy wynagradzania za moc i to w czasie, gdy różne rodzaje tych mechanizmów są wprowadzane, projektowane lub są przedmiotem wstępnych analiz w poszczególnych państwach członkowskich UE. więcej >

Konferencja Baltic Smart Grid Meeting

12.09.2013 r.

Mec. Arkadiusz Ratajczak uczestniczył w konferencji poświęconej perspektywom rozwoju inteligentnego opomiarowania na rynkach energii, zorganizowanej przez Konsorcjum Smart Power Grids Polska w dniach 10 – 12 września b.r. Mec. Ratajczak uczestniczył w panelu poświęconym zagadnieniom organizacyjno – prawnym Smart Grids. więcej >

Szkolenie dla Federacji Związków Pracodawców Energetyki Polskiej

2.07.2013 r.

20 i 21 czerwca b.r., mec. Arkadiusz Ratajczak oraz mec. Jacek Zimmer – Czekaj prowadzili w Opolu szkolenie dla pracowników przedsiębiorstw energetycznych zrzeszonych w Federacji Związków Pracodawców Energetyki Polskiej. więcej >

Publiczne konsultacje decyzji zobowiązujących

2.07.2013 r.

Prezes UOKiK poddał po raz pierwszy w historii urzędu publicznym konsultacjom decyzję zobowiązującą. Postulat po raz pierwszy pojawił się w doktrynie w 2005 roku w artykule: Swora M., „Jawność i partycypacja przy wydawaniu decyzji zobowiązujących w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”, w: Z. Janku i inni „Europeizacja polskiego prawa administracyjnego”, Wrocław 2005, ss. 581 – 586. Pisaliśmy o tym de lege ferenda w kontekście sprawy Microsoftu w marcowym biuletynie kancelaryjnym.

Kancelaria na Europower

28.05.2013 r.

W dniach 22 – 23 maja 2013 w Warszawie odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja energetyczna Europower. Mec. Mariusz Swora był przewodniczącym Rady Programowej i Rady Eksperckiej oraz Kapituły Nagród Liderów Świata Energii. Konferencja była okazją do dyskusji na temat aktualnych problemów branży energetycznej i zgromadziła 220 gości. Otwierając konferencję dr Mariusz Swora zdefiniował podstawowe problemy dotykające branżę energetyczną, kładąc szczególny nacisk na brak stabilności reguł prawnych, które przekładają się na kryzys w zakresie inwestycji oraz nawiązał do szczytu Rady Europejskiej, który odbywał się tego samego dnia w Brukseli. więcej >

Dr Mariusz Swora w Centrum Stosunków Międzynarodowych

16.05.2013 r.

16 maja br. w Centrum Zielna w Warszawie odbyło się seminarium, zorganizowane przez Fundację Centrum Stosunków Międzynarodowych i Fundację Konrada Adenauera w Polsce nt. “Ceny energii a konkurencyjność gospodarki”. W seminarium wzięli udział: Janusz Steinhoff, Wicepremier i Minister Gospodarki 1997–2001, Björn Spiegel, Rada Ekonomiczna CDU e.V., szef Wydziału Polityki Energetycznej oraz Christoph Bender, Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Chemicznego, Kierownik Sekcji Energetycznej. Seminarium prowadził ambasador Janusz Reiter. Dr Mariusz Swora w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na możliwość utraty konkurencyjności europejskiej gospodarki wskutek wzrostu cen dla odbiorców przemysłowych. więcej >

Kancelaria na Europejskim Kongresie Gospodarczym

15.05.2013 r.

Odbywający się w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy był miejscem debaty na temat ważnych kwestii z zakresu prawa i polityki energetycznej. Mec. Mariusz Swora w ramach EKG moderował panel pt.  „Rynek gazu – w drodze ku liberalizacji”. Debata dotyczyła perspektyw liberalizacji rynku gazu ziemnego. Jej uczestnicy zidentyfikowali bariery rozwoju konkurencyjnego rynku gazu ziemnego tkwiące w strukturze sektora, podkreślając konieczność rozwoju infrastruktury jako klucza do dywersyfikacji dostaw zapewniającej konkurencję jak również konieczność zapewnienia stabilności regulacyjnej sektorowi gazowniczemu w dłuższym okresie czasu.

III Forum spalania biomasy w Krakowie

26.04.2013 r.

W dniach 24 i 25 kwietnia br. odbyło się w Krakowie III Forum spalania biomasy. W trakcie dyskusji panelowej „Rozwój europejskiego rynku biomasy z perspektywy regulatorów”, która miała miejsce pierwszego dnia, Kancelarię reprezentował mec. Arkadiusz Ratajczak. Odniósł się on  do ewentualnej możliwości dochodzenia przez inwestorów i przedsiębiorców działających w sektorze OZE roszczeń w oparciu o zasadę praw nabytych, w związku ze planowanymi zmianami zasad wsparcia. więcej >

Energetyka, infrastruktura i środowisko – konferencja w Poznaniu

19.04.2013 r.

W dniu 16.04.2013 r. odbyła się kolejna edycja konferencji „Infrastruktura i ochrona środowiska w sektorze energetycznym”.  Kancelaria była partnerem konferencji a dr Mariusz Swora wygłosił na niej referat poświęcony prawnym aspektom wdrażania inteligentnych sieci i inteligentnych systemów opomiarowania. więcej >

Przedstawiciele Kancelarii autorami raportu finansowanego przez Bank Światowy

2.04.2013 r.

Ważną częścią działalności Kancelarii adw. dr Mariusz Swora jest doradztwo na rzecz organizacji międzynarodowych. W tym zakresie dr Mariusz Swora jest m.in. ekspertem w konsorcjum (Groningen Centre of Energy Law, Aberdeen Centre of Energy Law, Spark Legal Network, VVA) doradzającym Komisji Europejskiej w zakresie prawa energetycznego. Ponadto, w ubiegłym roku dr Mariusz Swora i mec. Jacek Zimmer – Czekaj brali udział w projekcie finansowanym przez Bank Światowy, który był poświęcony technicznej, rynkowej i prawno – regulacyjnej analizie infrastruktury sieci domowej (ISD, ang. Home Area Network – HAN). więcej >

Mariusz Swora na XIII Sympozjum świata telekomunikacji i mediów

29.03.2013 r.

28.03.2013 r.  w Warszawie, w ramach XIII Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, dr Mariusz Swora moderował dyskusję zatytułowaną „Czy firmy telekomunikacyjne mogą zarabiać na energii?”. Uczestnikami debaty byli: p. Marek Woszczyk – prezes URE, p. Lidia Kozłowska – wiceprezes UKE, p. Wojciech Pomykała – prezes Exatel S.A., p.Tomasz Zadroga – członek zarządu Polkomtel S.A., p. dr Magdalena Wasiluk – Hassa – executive business development manager – energy T-Mobile oraz dyr. Krzysztof Kozłowski – Smart Lab Orange. Dyskusja dotyczyła szans, które może nieść ze sobą współpraca pomiędzy firmami telekomunikacyjnymi i energetycznymi. więcej >

Brak wdrożenia dyrektywy 2009/28/WE – komentarz

22.03.2013 r.

Mec. Arkadiusz Ratajczak odniósł się na stronach serwisu OZE.pl do informacji o skierowaniu przez Komisję Europejską skargi przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niewdrożeniem dyrektywy 2009/28/WE dotyczącej odnawialnych źródeł energii. Mec. Ratajczak wyraził pogląd, że brak wdrożenia tej dyrektywy stawia Polskę w trudnej sytuacji w świetle rozpoczynających się konsultacji dotyczących celów klimatycznych UE do 2030 r. jak również nie sprzyja stworzeniu spójnej koncepcji rozwoju energetyki odnawialnej.

Dr Mariusz Swora w Radzie Programowej Europejskiego Centrum Biznesu

11.03.2013 r.

Mec. Mariusz Swora został członkiem Rady Programowej Europejskiego Centrum Biznesu. ECB prowadzi działalność związaną z organizowaniem prestiżowych spotkań, kongresów, konferencji i warsztatów o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, skupiających osoby mające wpływ na decyzje podejmowane w najbardziej rozwiniętych i kluczowych sektorach gospodarki. więcej >

O konkurencji na rynku gazu – szansa czy zagrożenie?

6.03.2013 r.

Mec. Mariusz Swora wystąpił jako prelegent na konferencji „Konkurencja na rynku gazu. Uwarunkowania prawne” zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W swoim wystąpieniu mec. Swora podkreślił, że rynek gazu w dotychczasowej formie odchodzi w przeszłość, a przewidywany rozwój będzie związany ze zdywersyfikowaniem kierunków i źródeł dostawy gazu ziemnego oraz powstaniem w pełni konkurencyjnego rynku tego paliwa. więcej >

Demand response – doświadczenia amerykańskie

19.02.2013 r.

Mec. Arkadiusz Ratajczak był jednym z prelegentów konferencji zorganizowanej przez Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) pn. „Usługi systemowe świadczone przez przemysłowych odbiorców energii elektrycznej”. więcej >

Liberalizacja i dywersyfikacja

1.02.2013 r.

Liberalizacja i dywersyfikacja sektora gazu ziemnego były tematem wywiadu, który udzielił portalowi Centrum Analiz Energetycznych WSE adw. dr Mariusz Swora. W wywiadzie mecenas Swora odniósł się szeroko do aktualnych kwestii dotyczących liberalizacji rynku gazu i konieczności przyjęcia środków prokonkurencyjnej regulacji, która ma doprowadzić do jego demonopolizacji. więcej >

Nowa generacja

31.01.2013 r.

W dniu 31.01.2013 r. odbyło się LVI spotkanie Forum Energia – Efekt – Środowisko w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Spotkanie było poświęcone prezentacji publikacji NFOŚiGW pt. „Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej – wybrane problemy i wyzwania” . Dr Mariusz Swora, oprócz dra Jana Rączki i Wojciecha Stawianego znalazł się w komitecie redakcyjnym tejże publikacji. więcej >

Infrastruktura i środowisko – konferencja w Poznaniu

23.01.2013 r.

W dniach 16 – 17 kwietnia 2013 roku odbędzie się w Poznaniu ogólnopolska konferencja pt. „Infrastruktura i ochrona środowiska w sektorze energetycznym”. Adw. dr Mariusz Swora jest członkiem rady programowej tej konferencji oraz wygłosi na niej referat poświęcony inteligentnym sieciom energetycznym. Konferencja jest organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań. Więcej na stronie www konferencji.

Time, time, time for FG time

22.01.2013 r.

Mec. Mariusz Swora został członkiem rady programowej 5. konferencji FG Time (Warszawa, 25 lutego 2013 r.) organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji. Piąta edycja FG Time zgromadzi przedstawicieli telekomunikacji i mediów, a głównym obszarem zainteresowania będą inteligentne sieci. W 2011 roku prestiżowa nagroda KIGEiT „Złoty Spychacz” trafiła do rąk mec. Mariusza Swora.

Kancelaria dla pracodawców energetyki

21.01.2013 r.

W dniu 10.01.2013 r. w Zdunowie adw. dr Mariusz Swora wziął udział w dorocznym spotkaniu Federacji Związków Pracodawców Energetyki Polskiej. Mecenas Swora wygłosił referat dotyczący aktualnych problemów prawa energetycznego. Referent sceptycznie odniósł się do perspektywy wejścia w życie trójpaku energetycznego składającego się z projektów ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo gazowe, ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz przepisów wprowadzających. Więcej na temat kwestii dotyczących nowego ustawodawstwa energetycznego w wywiadzie z adw. dr Mariuszem Swora.

Tytani Energii 2013

18.01.2013 r.

Adw. dr Mariusz Swora został członkiem kapituły konkursowej nagrody ‘Tytani Energii’ , która zostanie wręczona w ramach trzeciej edycji Forum Spalania Biomasy (Kraków 24 – 25 kwietnia 2013 r.).

więcej >

Mecenas Mariusz Swora w radzie eksperckiej XIII Sympozjum świata telekomunikacji i mediów

17.01.2013 r.

Adw. dr Mariusz Swora został członkiem rady eksperckiej świata telekomunikacji i mediów. To prestiżowe wydarzenie dla rynku telekomunikacyjnego  i mediów gromadzi od 13 lat przedstawicieli rynku i administracji zainteresowanych rozwojem rynku i kluczowymi kwestiami z dziedziny mediów i telekomunikacji. więcej >

Dr Mariusz Swora w Klubie Jagiellońskim

17.12.2012 r.

W poniedziałek 17.12.2012 r. mec. Mariusz Swora na zaproszenie Klubu Jagiellońskiego i Centrum Analiz Energetycznych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie wziął udział w seminarium poświęconym liberalizacji rynku gazu ziemnego. W swojej prezentacji dr Mariusz Swora przedstawił problem monopolizacji rynku hurtowego, detalicznego oraz segmentu magazynowania. więcej >

Konkurencja przez regulację

20.11.2012 r.

Relacje pomiędzy regulacją a konkurencją były przedmiotem artykułu mec. Mariusza Swora zamieszczonego na portalu wnp.pl. więcej >

Po Europower

9.11.2012 r.
Zakończyła się międzynarodowa konferencja energetyczna „Europower” (Warszawa 7-8.12.2012 r.). Pierwszego dnia dr Mariusz Swora przewodniczył więcej >

Mec. Ratajczak w międzynarodowej sieci eksperckiej

5.11.2012 r. 
Arkadiusz Ratajczak został członkiem rady Gerson Lehrman Group Research (GLG Research), międzynarodowej sieci eksperckiej, która świadczy usługi doradcze instytucjom finansowym, przedsiębiorcom, korzystając z pomocy ekspertów w różnych państwach na świecie.

Jacek Zimmer – Czekaj o innowacyjności w energetyce na konferencji PTPIREE

5.11.2012 r.
W dniu 8 listopada 2012 roku na konferencji „ENERGETYKA JUTRA: inteligentna, innowacyjna i prośrodowiskowa w strategiach rozwoju kraju i regionów”  Jacek Zimmer – Czekaj przedstawi prezentację pt. „Konsorcja i konsorcja naukowo – przemysłowe jako forma realizacji ERD3 w energetyce sieciowej”. więcej >

Europejska wiosna na rynku gazu

4.11.2012
Mec. Mariusz Swora omawia kwestie związane ze zmianą modelu rynku gazu dla WNP.pl w artykule pt. „Europejska wiosna na rynku gazu” . więcej >

Nowe sieci, nowa gospodarka.

12.10.2012
Artykuł Na nowych licznikach zarobimy wszyscyna WP.PL (Newseria.pl) z wypowiedzią mec. Mariusza Swora, który odniósł się do koncepcji inteligentnych sieci, która promuje innowacyjność, zrównoważony rozwój i konkurencję w UE. Mariusz Swora nakreślił m.in. perspektywy rozwoju nowych rynków dla przedsiębiorstw energetycznych, firm ICT, agregatorów popytu i ESCO.

Nasi górą!

9.10.2012
Ogłoszono wyniki egzaminu radcowskiego w OIRP Kraków – aplikant Jacek Zimmer – Czekaj otrzymał najlepszy wynik w Izbie.

Smart grids – wiatr od morza.

2.10.2012
Mec. Mariusz Swora wziął udział w Pomorskim Forum Inteligentnej Energii. To kolejna inicjatywa innowacyjna, ważna z puntu widzenia energetyki i gospodarki – stwierdził adw. Mariusz Swora komentując wydarzenie.

Gazowe dylematy: Ford T czy Wołga do przepłynięcia?

26.09.2012
Wywiad z mec. Mariuszem Swora pt. Uwolnienie cen nie jest łatwe w Rzeczpospolitej dotyczący liberalizacji rynku gazu. Adwokat Mariusz Swora odniósł się do aktualnych kwestii dotyczących liberalizacji rynku, w tym konieczności zapewnienia realnej możliwości zmiany sprzedawcy, rozwoju rynku giełdowego (postulując tzw. obligo giełdowe na poziomie 70%) oraz raportu Prezesa UOKiK dotyczącego rynku gazu.

Chrońmy prywatność w inteligentnych sieciach!

16.09.2012
Adw. dr Mariusz Swora wziął udział w konferencji pt. Inteligentne sieci – rynek konsument i zasada zrównoważonego rozwoju, gdzie wygłosił referat pt. Inteligentne sieci a prawo do prywatności. W referacie adw. Swora przedstawił problematykę dotyczącą ochrony prawa do prywatności przy wdrażaniu inteligentnych systemów opomiarowania w USA oraz ochrony danych osobowych przy tego typu wdrożeniach w UE.

Nowy

1.09.2012
Do zespołu Kancelarii dołączył radca prawny Arkadiusz Ratajczak. Jego doświadczenie w zakresie prawa europejskiego, energetycznego, pomocy publicznej i ochrony konkurencji wpisuje się w strategię budowania zespołu Kancelarii opartego na specjalizacji w sektorach ochrony konkurencji i regulacji.

Gaz, gaz, gaz, gaz, na ulicach…

27.08.2012           
Debata Gazowa w Rzeczpospolitej pt. Trzeba zadbać o podwaliny, w której wziął udział mec. Mariusz Swora odpowiadając m.in. na pytania dotyczące nadzoru nad rynkiem opowiedział się za rozdziałem kompetencji pomiędzy KNF a Prezesa URE. – KNF powinien tutaj docelowo zajmować się nadzorem nad rynkiem instrumentów terminowych, zostawiając URE kwestie rynku towarowego.

„Rynku” daj szansę!

24.07.2012
Debata Gazowa w Dzienniku Gazeta Prawna pt. Co zrobić, żeby gaz w Polsce był tańszy?  Mecenas Swora, uczestnik debaty, nakreślił problem związany z liberalizacją rynku gazu ziemnego w Polsce wynikający z jego monopolizacji, odniósł się też do pytań dotyczących kwalifikacji prawnej klauzul zakazu odsprzedaży gazu.

 

(Euro)Power Energetyki

09.07.2012
Adw. dr Mariusz Swora dołączył do Rady Programowej międzynarodowej konferencji Europower 2012  (Warszawa, 7-8 Listopada 2012)