16.09.2012
Adw. dr Mariusz Swora wziął udział w konferencji pt. Inteligentne sieci – rynek konsument i zasada zrównoważonego rozwoju, gdzie wygłosił referat pt. Inteligentne sieci a prawo do prywatności. W referacie adw. Swora przedstawił problematykę dotyczącą ochrony prawa do prywatności przy wdrażaniu inteligentnych systemów opomiarowania w USA oraz ochrony danych osobowych przy tego typu wdrożeniach w UE.