19.02.2013 r.

Mec. Arkadiusz Ratajczak był jednym z prelegentów konferencji zorganizowanej przez Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) pn. „Usługi systemowe świadczone przez przemysłowych odbiorców energii elektrycznej”. Mec. Ratajczak przedstawił doświadczenia amerykańskie w zakresie wdrażania programów stymulowania reakcji strony popytowej (demand response), prezentując najważniejsze wnioski wynikające z ostatniego raportu Federal Energy Regulatory Commission – urzędu pełniącego rolę regulatora rynku energii w USA. Stany Zjednoczone są krajem, który odgrywa wiodącą rolę w rynkowym wdrażaniu programów demand response i doświadczenia amerykańskie w tym zakresie mogą być bardzo pomocne w kontekście uwzględnienia reakcji strony popytowej np. w projekcie Kodeksu Sieciowego ENTSOe dot. zasad przyłączania odbiorców (ENTSOe Network Code on Demand Connection).