Poznań, 5 września 2018 r.

Dr hab. Mariusz Swora został powołany do rady naukowej czasopisma naukowego Energy Policy Studies, wydawanego przez Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny odzwierciedlając współczesny kontekst polityki energetycznej, która jest dynamicznie zmieniającą się dziedziną. Na łamach czasopisma publikowane są recenzowane artykuły naukowe w języku angielskim.