Kraków, 30.01.2018 r.

Konferencja organizowana jest pod hasłem „Dylematy energetyki polskiej – wyzwania i zagrożenia”. Uczestniczyć w niej będą reprezentanci zarówno środowiska naukowo-badawczego, jak również przedsiębiorstw i instytucji działających w obszarze sektora paliwowo‑energetycznego. Konferencja jest organizowana pod patronatem Ministra Energii, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz NCBIR przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski (PAEE), będącym afiliacją prestiżowego International Association for Energy Economics (IAEE). Dr hab. Mariusz Swora jest członkiem IAEE.