17.12.2012 r.

W poniedziałek 17.12.2012 r. mec. Mariusz Swora na zaproszenie Klubu Jagiellońskiego i Centrum Analiz Energetycznych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie wziął udział w seminarium poświęconym liberalizacji rynku gazu ziemnego. W swojej prezentacji dr Mariusz Swora przedstawił problem monopolizacji rynku hurtowego, detalicznego oraz segmentu magazynowania. Przedmiotem jego wystąpienia były również kwestie dotyczące instrumentów liberalizacji w postaci decyzji o zwolnieniu przedsiębiorstw energetycznych z obowiązku przedstawiania taryf do zatwierdzania, obowiązki regulacyjne z projektu ustawy Prawo gazowe, obowiązek giełdowy. Przedmiotem zainteresowania uczestników spotkania  były prawne i polityczne aspekty wdrażania trzeciego pakietu liberalizacyjnego oraz relacje pomiędzy UE a Rosją w kontekście dostaw gazu. „Komisja Europejska jest zdeterminowana w zakresie wdrożenia III pakietu liberalizacyjnego w sektorze gazowym w Unii Europejskiej. Z dokonanej w połowie listopada ewaluacji, wynika że Komisja użyje wszelkich środków z zakresu ochrony konkurencji oraz  działając jako strażnik traktatów, by efektywnie wdrożyć III pakiet i doprowadzić w przyszłości do utworzenia wspólnego rynku” – stwierdził dr Swora. Misją Klubu Jagiellońskiego jest podtrzymywanie i szerzenie republikańskiego sposobu myślenia o Polsce, jako o wartościowej części kultury europejskiej i dobru wspólnym godnym najwyższej troski, więcej: http://kj.org.pl/o-klubie/ Centrum Analiz Energetycznych jest jednostką naukowo badawczą działającą w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie, więcej:  http://www.caewse.pl/