Kraków, 01.12.2016

Analiza prawno-ekonomiczna ryzyka związanego ze stosowaniem prawa wspiera podejmowanie decyzji odnośnie tego rodzaju ryzyka, poprzez głębszą ocenę ich potencjalnych skutków, prawdopodobieństwa oraz konsekwencji finansowych. Co za tym idzie, pozwala na weryfikację zasadności tego rodzaju decyzji nie tylko od strony prawnej, ale także w sferze ekonomicznej (np. w postaci minimalizacji kosztów w wyniku zawarcia ugody albo wyboru określonego sposobu realizacji obowiązków regulacyjnych.). Prawno – ekonomiczna analiza ryzyka może być przeprowadzana m. in. w odniesieniu do decyzji dotyczących:

  • ewentualnego zakończenia współpracy z kontrahentem i wystąpienia przeciwko niemu z roszczeniami na drodze sądowej;
  • zasadności zawarcia z kontrahentem ugody rozwiązującej spór w miejsce prowadzenia procesu sądowego;
  • sposobu realizacji obowiązków regulacyjnych (np. z zakresu prawa energetycznego, antymonopolowego);
  • innych decyzji i działań niosących ze sobą ryzyka prawne.

Ekspertem Kancelarii w tym zakresie jest mec. Piotr Suski – zachęcamy do kontaktu.