Warszawa, 24.10.2017

W ramach konferencji poświęconej współpracy energetyki z samorządami, jej uczestnicy rozmawiali m.in. o elektromobilności. Mecenas Mariusz Swora, biorący udział w panelu poświęconym tej problematyce, zakreślił rolę nowych podmiotów w zakresie rozwoju rynku elektromobilności. Jego zdaniem, nowa wersja projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, po uwzględnieniu części uwag w ramach konsultacji społecznych, jest bardziej dojrzała od pierwotnej. W tym kierunku mają pójść również nowe regulacje, zapowiadane na poziomie Unii Europejskiej.