Kraków, 28.06.2017 r.

Mecenasi Jacek Zimmer, Piotr Suski i Arkadiusz Ratajczak poprowadzili kolejne szkolenie w Krakowie, tym razem dotyczące regulacji elektromobilności i paliw alternatywnych. Odbiorcami szkolenia była kadra zarządzająca Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. W ramach szkolenia przedstawione zostały konsekwencje unijnych i projektowanych krajowych regulacji w postaci ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych dla jednostek samorządu terytorialnego. Prelegenci przedstawili uczestnikom szkolenia krajowe ramy polityczne i prawne w tym podstawowe założenia projektowanej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, problematykę planowania rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz roli samorządu terytorialnego w tym zakresie. Zainteresowanie uczestników wzbudziły w szczególności kwestie możliwości biznesowych związanych z rozwojem elektromobilności.