12-13.06.2017 Kraków

Mec. Piotr Suski oraz mec. Jacek Zimmer w dniach 12-13.06.2017 prowadzą w Krakowie dwudniowe szkolenie „Klient w sektorze energetycznym” dla działu obsługi klienta jednego z dużych przedsiębiorstw energetycznych. Szkolenie jest poświęcone różnorodnym aspektom praktycznych relacji prawnych przedsiębiorstw energetycznych z klientami, w tym m. in. kwestiom związanym z zawieraniem i modyfikowaniem umów, obsługą reklamacji oraz dokonywaniem rozliczeń. Uczestnicy mogą pogłębić swoją wiedzę także w odniesieniu do specyfiki relacji kontraktowych pomiędzy sprzedawcą energii elektrycznej a operatorami systemów dystrybucyjnych oraz procedur związanych ze zmianą sprzedawcy. Tematyka obsługi klienta, w tym również klienta-konsumenta, przez przedsiębiorstwa energetyczne stanowi istotną część oferty szkoleniowej Kancelarii SworaLegal. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami szkoleń w zakładce Szkolenia. Szkolimy praktycznie i profesjonalnie.