4.11.2012
Mec. Mariusz Swora omawia kwestie związane ze zmianą modelu rynku gazu dla WNP.pl w artykule pt. „Europejska wiosna na rynku gazu” . W artykule mec. Swora przedstawia kwestie dotyczące nowych zjawisk na rynku gazu, związanych z wypieraniem starego modelu handlu opartego na dominującej roli kontraktów długoterminowych, usztywniających konkurencję na rynku i indeksacji cen w oparciu o ceny ropy naftowej i produktów ropopochodnych. Jego zdaniem zmiany na rynku gazu w kierunku jego większej płynności i elastyczności są nieuchronne, co będzie miało znaczenie dla ukształtowania nowych relacji kontraktowych w segmencie upstream i downstream.