Ewa Swora (of counsel)

Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym i cywilnym. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych działających m.in. w sektorach chemii budowlanej oraz budownictwa i obrotu nieruchomościami.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2002) oraz Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu (2005). Odbyła aplikację w wielkopolskiej izbie adwokackiej w Poznaniu (adwokat od 2009 roku). Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, w tym w prawie nieruchomości (cywilnoprawny status sieci i urządzeń przesyłowych, umowy deweloperskie, umowy najmu, umowy o roboty budowlane) oraz w ogólnej obsłudze podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w zakresie sporów sądowych w zakresie prawa cywilnego oraz w sprawach karnych. Prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw działających w sektorach chemii budowlanej, papierniczym oraz obrotu nieruchomościami. Mec. Ewa Swora prowadzi biuro Kancelarii w Rzeszowie.

Języki: angielski, francuski