26.04.2013 r.

W dniach 24 i 25 kwietnia br. odbyło się w Krakowie III Forum spalania biomasy. W trakcie dyskusji panelowej „Rozwój europejskiego rynku biomasy z perspektywy regulatorów”, która miała miejsce pierwszego dnia, Kancelarię reprezentował mec. Arkadiusz Ratajczak. Odniósł się on  do ewentualnej możliwości dochodzenia przez inwestorów i przedsiębiorców działających w sektorze OZE roszczeń w oparciu o zasadę praw nabytych, w związku ze planowanymi zmianami zasad wsparcia. W opinii mec. Ratajczaka, nie można całkowicie wykluczyć takiej ewentualności, należy jednak brać pod uwagę specyfikę każdego konkretnego przypadku, zaś samo wykazanie istnienia praw nabytych jak i wykazanie konieczności ich ochrony w kontekście innych interesów o charakterze publicznym, może być bardzo trudne i nie dające gwarancji ostatecznego sukcesu. Mec. Ratajczak wskazał przy tym na podobieństwa z sytuacją inwestorów w specjalnych strefach ekonomicznych przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Również wtedy – z powodu ograniczenia wielkości wsparcia do poziomów dopuszczalnych przez prawo wspólnotowe – inwestorzy nosili się z zamiarem dochodzenia roszczeń w oparciu o zasadę praw nabytych, jednak w ostateczności zrezygnowali z takiej formy dochodzenia swoich interesów.