Innowacyjność i regulacja energetyki w Budapeszcie W dniach 6-7 września 2018 roku dr hab. Mariusz Swora i dr Gábor Szörényi poprowadzą w Budapeszcie warsztat poświęcony przedstawieniu relacji pomiędzy innowacyjnością i regulacją energetyki, zorganizowany przez Energy Regulators Regional Association (ERRA).
Warsztat ERRA będzie stanowił praktyczną kontynuację ustaleń poczynionych na forum dotyczącym regulacji w zakresie innowacji i energii w Poznaniu (International Confederation of Energy Regulators Chronicle nr 6/2017). W przedstawionym w ramach forum raporcie ERRA uznała m.in., że osiągnięcie celów polityki w zakresie energii i zmian klimatu będzie wymagało większej penetracji i integracji nowych technologii z systemami energetycznymi. Głównym celem warsztatów ERRA jest  stworzenie platformy dyskusyjnej dla regulatorów, przemysłu energetycznego,  innowatorów i instytucji badawczych. W ramach warsztatu, uczestnicy zapoznają się z nowymi technologiami, potencjalnymi nowymi usługami i rozwiązaniami, które mogą mieć wpływ na przyszłe systemy elektroenergetyczne (m.in. e-mobility, blockchain, DSR) . W trakcie warsztatów, przedstawione zostaną również instrumenty regulacyjne używane w zakresie promowaniu innowacji i rodzaje zachęt regulacyjnych wspierających rozwój nowych technologii i usług. Szczegółowy program warsztatu znajduje się na stronie internetowej ERRA.