Jacek Zimmer

Specjalizuje się w obsłudze rynków regulowanych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa energetycznego, telekomunikacyjnego i usług płatniczych oraz w sprawach z zakresu własności intelektualnej i prawie ochrony danych osobowych.

W 2012 roku zdał egzamin radcowski z najlepszym wynikiem w małopolskiej OIRP. Ukończył w 2008 r. wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest laureatem ogólnopolskiego konkursu prawa nowych technologii. Pełnił funkcję asystenta Prezesa w Urzędzie Regulacji Energetyki. W przeszłości współpracował kolejno z dwoma wiodącymi polskimi kancelariami prawniczymi w obszarze prawnych aspektów TMT. Uczestniczył w projektach związanych z wdrożeniami systemów komputerowych, projektach związanych z usługami płatniczymi, a także w szeregu projektów związanych z ochroną danych osobowych, w tym z transferem danych do państw trzecich. Autor i współautor artykułów z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa energetycznego (systemy wsparcia). W Kancelarii doradzał w projektach dotyczących umów tollingowych, brał udział w przygotowaniu analiz prawno – regulacyjnych w projekcie Home Area Network dla inteligentnych sieci (projekt realizowany dla BGK, finansowany przez Bank Światowy), taryf DSM, umów gazowych, zajmował się kwestią ochrony prywatności w inteligentnych sieciach, przygotowaniu jednego z konsorcjów naukowo – przemysłowych.

Język: Angielski