Kraków 08-03-2017

Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora doradza klientom w obszarze e-mobility. Elektromobilność energii niosą ze sobą szereg istotnych problemów prawnych w zakresie m.in. implikacji regulacyjnych przyjmowanych modeli biznesowych, umów pomiędzy uczestnikami rynku (OSD, dostawcy infrastruktury i usług ładowania), budowy, umiejscowienia i rozwoju infrastruktury ładowania, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, ochrony danych osobowych, rozwoju systemów bilingowych, PPP. Oprócz obsługi przedsiębiorców w tym zakresie, prawnicy Kancelarii biorą udział w dyskusji na temat rozwoju rynku e-mobility. I tak, mec. Jacek Zimmer udzielił wywiadu portalowi wnp.pl na temat biznesowych aspektów e-mobility w kontekście zaangażowania operatorów systemów dystrybucyjnych. Odnosząc się do planowanej regulacji w tym zakresie mec. Zimmer stwierdził: ewentualna budowa infrastruktury przez OSD w Polsce będzie mogło zostać zrealizowane dopiero w ramach przygotowywanej ustawy o elektromobilności, która powinna rozwiązać także inne problemy takie jak na przykład rozróżnienie koncesjonowanej działalności w zakresie obrotu energią elektryczną i świadczenia usługi ładowania, tak aby operator punktu ładowania traktowany byłby jak odbiorca końcowy nie zaś sprzedawca energii elektrycznej. Planowana przez Ministerstwo Energii ustawa o elektromobilności powinna uwzględnić m.in. kwestie dotyczący architektury rynku, rozwoju infrastruktury i roli w tym zakresie podmiotów publicznych oraz prywatnych jak również zasad świadczenia usługi ładowania.