Poznań, 16.10.2017

Wspólnota Energetyczna (Energy Community) jest organizacją międzynarodową, która skupia Unię Europejską i państwa sąsiadujące w celu utworzenia zintegrowanego paneuropejskiego rynku energii. Kluczowym celem Wspólnoty Energetycznej jest poszerzenie zakresu oddziaływania prawa i zasad działania wspólnego rynku energii UE na państwa Europy Południowej i Wschodniej oraz basenu Morza Czarnego. Kancelaria adwokacka dr hab. Mariusza Swory aktywnie działa nie tylko w wymiarze ale również międzynarodowym. Umieszczenie Kancelarii na liście ekspertów Wspólnoty Energetycznej jest wyrazem uznania kompetencji Kancelarii w zakresie międzynarodowego stosowania prawa energetycznego.