4.12.20154 r.

Dr hab. M. Swora, jako ekspert konsorcjum Spark Legal Network & Consultancy i VVA Europe, bierze udział w przygotowaniu dla Komisji Europejskiej dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii w wymiarze krótkookresowym w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Studium ma odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób państwa członkowskie identyfikują, przygotowują się i reagują na sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii.