15.05.2013 r.

Odbywający się w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy był miejscem debaty na temat ważnych kwestii z zakresu prawa i polityki energetycznej. Mec. Mariusz Swora w ramach EKG moderował panel pt.  „Rynek gazu – w drodze ku liberalizacji”. Debata dotyczyła perspektyw liberalizacji rynku gazu ziemnego. Jej uczestnicy zidentyfikowali bariery rozwoju konkurencyjnego rynku gazu ziemnego tkwiące w strukturze sektora, podkreślając konieczność rozwoju infrastruktury jako klucza do dywersyfikacji dostaw zapewniającej konkurencję jak również konieczność zapewnienia stabilności regulacyjnej sektorowi gazowniczemu w dłuższym okresie czasu.