28.05.2013 r.

W dniach 22 – 23 maja 2013 w Warszawie odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja energetyczna Europower. Mec. Mariusz Swora był przewodniczącym Rady Programowej i Rady Eksperckiej oraz Kapituły Nagród Liderów Świata Energii. Konferencja była okazją do dyskusji na temat aktualnych problemów branży energetycznej i zgromadziła 220 gości. Otwierając konferencję dr Mariusz Swora zdefiniował podstawowe problemy dotykające branżę energetyczną, kładąc szczególny nacisk na brak stabilności reguł prawnych, które przekładają się na kryzys w zakresie inwestycji oraz nawiązał do szczytu Rady Europejskiej, który odbywał się tego samego dnia w Brukseli. W wymiarze europejskim, odpowiedzią na ten kryzys powinny być jego zdaniem liberalizacja, inwestycje w infrastrukturę i efektywność energetyczna. Ten wątek był również przedmiotem wypowiedzi, którą zamieścił portal Energianews. Dr Swora podkreślił również rolę r&d w energetyce. Następnie mec. Swora moderował pierwszy panel poświęcony liberalizacji rynku gazu a następnego dnia – panel poświęcony inteligentnym sieciom. W panelu dotyczącym inteligentnego cenotwórstwa wystąpił natomiast mec. Jacek Zimmer – Czekaj, który zwrócił uwagę, że rozwój mechanizmów odpowiedzi strony popytowej wymaga obok – stosownych zmian legislacyjnych – przede wszystkim bodźców o charakterze rynkowym. Wykorzystanie taryf dynamicznych wymaga impulsu wynikającego z ostrej konkurencji w obrocie energią, zaś „negawaty” mogą pełnić istotną rolę stabilizującą ceny rezerwy mocy w przypadku utworzenia rynku mocy lub usług regulacyjnych – w przypadku umożliwienia ich świadczenia przez OSD.