Kraków, 07.03.2019 r.

Kancelaria będzie obecna na Forum Gospodarki Energetycznej,  przebiegać będzie pod hasłem: „Krajowa energetyka i ciepłownictwo w dobie wdrażania rynku mocy”, które odbędzie się w dniach 17–19 marca 2019 roku w Krakowie. Adw. dr hab. Mariusz Swora poprowadzi sesję plenarną Forum pt. „Przyszłość krajowego sektora paliwowo–energetycznego w świetle założeń polityki energetycznej polski do 2040 roku”. W sesji naukowej wystąpi r. pr. Piotr Suski, z referatem: „Wytyczne dotyczących alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi – perspektywa regulacyjna”. Kancelaria uczestniczy obecnie w projekcie dotyczącym analizy wpływu kodeksów sieciowych i regulacji pakietu zimowego, przedstawiając tę problematykę m.in. sektorowi energetycznemu i wyższym urzędnikom administracji rządowej. W sesji naukowej wystąpi również mecenas Jacek Zimmer, z prezentacją „Swoistość regulacji rynku elektromobilnego w świetle zasad prawa energetycznego”. Mecenas Zimmer jest autorem części Komentarza do ustawy o  elektromobilności i paliwach alternatywnych pod redakcją dr hab. Mariusza Swory, poświęconej elektromobilności. Premiera Komentarza będzie miała miejsce pod koniec marca 2019 r.