Poznań 5 września 2018 r.


W ramach czwartego Kongresu Energetycznego, odbywającego się w dniach 19-20 września we Wrocławiu, adw. dr hab. Mariusz Swora poprowadzi dyskusję panelową pt. Nowe trendy w energetyce – jak rozwój technologii zmieni sposób zaopatrzenia i konsumpcji energii? Tematyka debat Kongresu koncentruje się na problematyce bezpieczeństwa energetycznego, efektywności oraz rozwoju rynków energii i gazu. W opinii ekspertów to jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń dla branży energetycznej, wydobywczej i paliwowej, stanowiące intelektualną przestrzeń do wymiany idei i koncepcji wśród naukowców, praktyków, biznesmenów i przedstawicieli
administracji rządowej. Mecenas Swora jest również członkiem rady programowej Kongresu.