Jachranka, 28-29 września 2017 r.

Doroczne targi energii w Jachrance, organizowane przez Towarzystwo Obrotu Energią oraz Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii (28-29 września 2017 r.) zgromadziły kilkuset przedstawicieli sektora energetycznego. W ramach konferencji towarzyszącej targom, adw. dr hab. Mariusz Swora moderował panel poświęcony nowym trendom w energetyce. Przedmiotem dyskusji ekspertów w ramach panelu były kwestie dotyczące magazynowania energii, e-mobility, wykorzystania technologii Power to Gas (P2G). Zdaniem mec. Swory, wykorzystanie technologii P2G niesie ze sobą potencjał w zakresie zapewnienia większej elastyczności systemu elektroenergetycznego i lepszej absorpcji źródeł wiatrowych. Uczestnicy panelu odnieśli się też do problemu dotyczącego rozwoju infrastruktury e-mobility. Eksperci analizowali również perspektywy gospodarki opartej na wodorze w Polsce i wyzwania regulacyjne z tym związane.