Poznań, 1.04.2017 r.

Pakiet inicjatyw Komisji Europejskiej („Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”) czyli tzw. „pakiet zimowy”, przedstawiony przez Komisję Europejską 30 listopada 2016 r. w celu realizacji wdrożenia unii energetycznej, o której mowa w strategii ramowej na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu. Proponowane rozwiązania mają na celu dokończenie reform wspólnego rynku energii oraz przygotowanie ram prawnych dla osiągnięcia czterech najważniejszych celów UE, w tym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w UE o co najmniej 40 % do 2030 r., udziału odnawialnych źródeł energii w wysokości 27 % do 2030 r., osiągnięcie 15% poziomu elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych do 2030 r. oraz zwiększonego do 30% celu w zakresie efektywności energetycznej. Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora aktywnie uczestniczy w pracach na temat pakietu. Adw. dr hab. Mariusz Swora wraz z mec. Jackiem Zimmerem są autorami opinii dla Sejmu RP w zakresie obejmującym kluczowe akty pakietu. Z kolei mec. Arkadiusz Ratajczak reprezentował Kancelarię w debacie na temat pakietu zimowego, zorganizowanej w Sejmie RP pt. Pakiet Zimowy – budowanie przewag konkurencyjnych czy zagrożenie dla Polski”