Warszawa, 18 czerwca 2018 r.

W dniu 18 czerwca 2018 roku mecenas Mariusz Swora wziął udział w konferencji regionalnej Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. w Warszawie poświęconej partnerstwu publiczno-prywatnemu (PPP). W swoim wystąpieniu poświęconym problematyce PPP mecenas Swora odniósł się krótko do założeń i regulacji PPP w prawie krajowym. Jego zdaniem, podstawą dla efektywnego funkcjonowania PPP jest właściwe zdefiniowanie ról i ryzyk partnerów publicznego i prywatnego. Dr hab. Mariusz Swora zwrócił uwagę na konieczność właściwego ukształtowania procesu projektowania przedsięwzięcia w ramach PPP, co oznacza konieczność przeprowadzenia adekwatnych do jego skali i charakteru badań i ekspertyz, które później pozwolą zdyskontować wszystkie korzyści z projektu. Mecenas Swora,
powołując się na opracowania MAE i praktykę zagraniczną, zwrócił również uwagę na szereg możliwości, które niesie za sobą PPP w przypadku projektów z zakresu efektywności energetycznej i szeroko pojętej termomodernizacji.