3.10.2016 r.

Magazynowanie energii elektrycznej jest jednym z rozwiązań, które mają potencjał zasadniczego przeobrażenia rynku energii elektrycznej. Z punktu widzenia regulacji rynku energii, konieczne jest w szczególności właściwe usytuowanie magazynowania oraz zapewnienie opłacalności realizacji inwestycji magazynowych. Problematykę doświadczeń USA i Wielkiej Brytanii w zakresie magazynowania, przedstawił mec. Arkadiusz Ratajaczak w ramach konferencji  „Inteligentne Energetyka, której tematem przewodnim były „Magazyny Energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym”. W panelu dyskusyjnym w ramach konferencji, wystąpił dr hab. Mariusz Swora, naświetlając problemy odnoszące się do udziału operatorów i innych podmiotów w rynku magazynowania oraz  konkurencyjności magazynowania w stosunku do źródeł gazowych i DSR.