21.12.2015 r.

Kancelaria dr hab. Mariusza Swory przeprowadziła 17 grudnia br. w Kijowie seminarium w ramach projektu Capacity Building for energy sector reform in Ukraine, w ramach którego mecenas Arkadiusz Ratajczak przybliżył uczestnikom – urzędnikom ukraińskiej administracji publicznej (m.in. Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska) – problematykę wdrażania w Polsce rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej, zwłaszcza w kontekście wymogów wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Wspomniany projekt wdrażany jest przez Research Center of the Slovak Foreign Policy Association we współpracy z ukraińskim think–tankiem Centre for Global Studies “Strategy XXI” oraz wspierany ze środków SlovakAid oraz Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

W ramach swojego wystąpienia mec. Ratajczak przedstawił doświadczenia Polskie w zakresie wdrażania rozwiązań efektywnościowych, implementowania prawa unijnego w tym zakresie, a także finansowania inwestycji efektywnościowych zarówno przez instytucje publiczne jak i przedsiębiorstwa i osoby prywatne. Osobna prezentacja była poświęcona była wdrażaniu projektów efektywnościowych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, w oparciu o formułę ESCO oraz TPF (third party financing). W ostatniej części, mec. Ratajczak przybliżył uczestnikom zagadnienia związane z wdrażaniem projektów doradczych oraz informacyjnych w zakresie efektywności energetycznej. Szkolenie spotkało się z bardzo dobrym odbiorem uczestników.