Warszawa, 2.12.2016 r.

Podczas uroczystej gali Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii (IEPIOE), w dniu 1.12.2012 r., adw. dr hab. Mariusz Swora został nagrodzony laurem „Zasłużony dla polskiego przemysłu”. Laur jest przyznawany osobom i przedsiębiorcom szczególnie zasłużonym dla rozwoju energetyki przemysłowej i odbiorców energii za aktywność i skuteczność w zakresie podnoszenia konkurencyjności polskiego przemysłu. W uzasadnieniu nagrody, przewodniczący IEPIOE podkreślił w szczególności skuteczne i aktywne zaangażowanie Mariusza Swory w zakresie tworzenia zasad transparentnych mechanizmów cenowych na rynku energii oraz konkurencyjnych metod jej pozyskiwania, ochrony odbiorców przed ograniczeniami w dostawach i wypracowywania rynkowych zasad działania w warunkach niedoborów, jak również wkład w rozwój energetyki przemysłowej. Odbierając nagrodę, dr hab. Mariusz Swora, podkreślił rolę i znaczenie sektora energetyki przemysłowej w kontekście budowania innowacyjnej gospodarki. Odbiorcy przemysłowi w Polsce mogą być wzorem dla innych krajów w zakresie innowacyjnych projektów z zakresu efektywności energetycznej czy autoprodukcji – stwierdził Mariusz Swora. Najważniejszym efektem działań podjętych w latach 2007 – 2010 jest to, że doprowadziły one do stworzenia płynnego i transparentnego rynku, którego beneficjentem są odbiorcy przemysłowi – dodał.