Poznań, 16 sierpnia 2018 r.

Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora, we współpracy z grupą konsultantów ekonomicznych i energetycznych wspierała jedną z największych krajowych grup energetycznych w realizacji projektu badawczo-rozwojowego ukierunkowanego na rozwój instrumentów odpowiedzi popytu (Demand Response). W ramach projektu Kancelaria odpowiadała za przygotowanie raportu obejmującego analizę środowiska prawnego oraz rekomendacje i przygotowanie instrumentów prawnych stosowanych przez przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną w relacji z odbiorcami energii elektrycznej, przy uwzględnieniu zasad uczestnictwa przez sterowane odbiory energii elektrycznej w rynku mocy i energii elektrycznej, pozwalając na optymalne ekonomiczne wykorzystanie mocy dostępnych w krajowym systemie energetycznym. Programy Demand Response są współcześnie stosowane przez sektor energetyczny jako istotny element wzbogacający ofertę produktową, zmierzający jednocześnie do realizacji celów wyznaczonych przez unijną dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej (2017/27/UE). Zrealizowane prace nad rynkowymi instrumentami DR wpisują się w linię projektów wykorzystujących nowe technologie i nowe modele biznesowe, w których uczestniczyła do tej pory Kancelaria. Ze strony Kancelarii w projekcie brali udział mec. Jacek Zimmer i mec. Arkadiusz Ratajczak.