Warszawa 5.03.2018 r.

Kancelaria adwokacka dr hab. Mariusz Swora przygotowała dla Ministerstwa Energii opracowanie pt. „Analizy prawnych i praktycznych aspektów ustanowienia platformy paliwowej”.  Obejmowałoono m.in. ocenę obowiązujących przepisów ustawowych regulujących rejestry lub bazy danych prowadzone przez organy administracji publicznej w zakresie podmiotów sektora naftowo-paliwowego, ze wskazaniem niezbędnych zmian w tych przepisach – umożliwiających wprowadzenie Platformy Paliwowej. Zamówienie zostało zrealizowane w listopadzie 2017 r.