Poznań, 25.10.2016 r.

Dwutomowy komentarz do ustawy – Prawo energetyczne pod redakcją Mariusza Swory i Zdzisława Murasa, trafił już na rynek. Komentarz zawiera wyczerpującą analizę poszczególnych instytucji i rozwiązań ustawy – Prawo energetyczne. Przygotowany został zarówno w ujęciu doktrynalnym, jak i praktycznym. Przybliża poglądy polskiej i zagranicznej doktryny, a także najnowsze oraz utrwalone orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Apelacyjnego w Warszawie, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przygotowaniu komentarza brali udział pracownicy Kancelarii adw. dr hab. Mariusza Swory, autorzy r.pr. Jacek Zimmer oraz r.pr. Arkadiusz Ratajczak.