Poznań, 26.03.2019 r.

Prawnicy Kancelarii są autorami pierwszego na rynku Komentarza do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych pod redakcją adw. dr hab. Mariusza SworyMecenas Swora, oprócz redakcji naukowej komentarza, jest również autorem kluczowych komentarzy do definicji ustawowych, przepisów dotyczących kar pieniężnych, dozoru technicznego oraz unormowań proceduralnych. Mecenas Piotr Suski komentuje przede wszystkim przepisy odnoszące się do rynku gazomobilnego oraz bunkrowania, mecenas Jacek Zimmer – regulacjw dotyczące rynku elektromobilnego a Arkadiusz Ratajczak – krajowe plany dotyczące rozwoju paliw alternatywnych. Komentarz jest poprzedzony obszernym rozdziałem wprowadzającym, w którym adw. dr hab. Mariusz Swora przedstawia głównie aspekty systemowe dotyczące regulacji paliw alternatywnych i zmiany w przepisach prawa wprowadzone ustawą (m.in. w ustawie Prawo energetyczne).