Warszawa, 11.10.2017

W ramach Kongresu Nowy Przemysł 2017, odbywającego się w Warszawie w dniach 11-12 października 2017 r., adw. dr hab. Mariusz Swora był moderatorem dyskusji na temat bezpieczeństwa energetycznego i koncernów energetycznych. Uczestnikami dyskusji byli dr Janusz Steinhoff (wicepremier i minister gospodarki za rządów AWS), prof. Robert Gwiazdowski (Centrum im. Adama Smitha), Jacek Piechota (PWC) oraz dr Robert Zajdler (ekspert Instytut Sobieskiego). Uczestnicy dyskusji podkreślili konieczność uwzględniania rachunku ekonomicznego oraz zasad rynku kapitałowego w rozważaniu kwestii bezpieczeństwa, pozytywnie odnieśli się również do planów dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w gaz ziemny.