12.09.2013 r.

Mec. Arkadiusz Ratajczak uczestniczył w konferencji poświęconej perspektywom rozwoju inteligentnego opomiarowania na rynkach energii, zorganizowanej przez Konsorcjum Smart Power Grids Polska w dniach 10 – 12 września b.r. Mec. Ratajczak uczestniczył w panelu poświęconym zagadnieniom organizacyjno – prawnym Smart Grids. W swojej prezentacji, poddał analizie ostateczny kształt przepisów ustawy z 26 lipca 2013 r. zmieniającej ustawę Prawo energetyczne w kontekście skutków dla implementacji inteligentnych rozwiązań w opomiarowaniu energii. Mec. Ratajczak odniósł się również do pierwotnego poselskiego projektu ustawy zmieniającej Prawo energetyczne z października 2012 r., zapisów zawartych w tzw. „dużym trójpaku” (w szczególności w projekcie ustawy Prawo energetyczne) oraz zapisów dyrektywy 2009/72/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej.