20.11.2012 r.

Relacje pomiędzy regulacją a konkurencją były przedmiotem artykułu mec. Mariusza Swora zamieszczonego na portalu wnp.pl. Dr Mariusz Swora przedstawił swoje poglądy dotyczące roli prokonkurencyjnej regulacji na rynku gazu ziemnego. Jego zdaniem taka regulacja jest potrzebna regulator powinien mieć możliwość interwencji tam, gdzie rynek zawodzi. Odejście od taryfikacji musi oznaczać przeorientowanie instrumentów regulacyjnych. Organ regulacyjny powinien mieć więc możliwość interwencji np. w zakresie uwalniania zdolności przesyłowych, czy też pojemności magazynowych. Taką rolę regulatora zakłada też III pakiet liberalizacyjny UE.