9 – 10.05.2016 r.

W dniach 9 – 10 maja 2016 r. odbędzie się Krajowa Konferencja Konsumencka organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych, przy współpracy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Mec. Piotr Suski wygłosi w jej ramach referat pt. „Modyfikacja warunków umów zawieranych przez przedsiębiorstwa energetyczne i telekomunikacyjne z konsumentami na tle orzecznictwa Prezesa UOKiK”. Konferencja jest adresowana do prawników i ekonomistów zajmujących się prawem ochrony konsumentów oraz ekonomią ochrony konsumentów, zatrudnionych w UOKiK, biurach rzeczników konsumentów, w firmach konsultingowych, a także zainteresowanych pracowników naukowych i doktorantów, sędziów, adwokatów, radców i konsultantów, jak również przedstawicieli organizacji przedsiębiorców i konsumentów.