Warszawa, 27.10.2017

Mecenas Arkadiusz Ratajczak wziął udział w Kongresie Magazynowania Energii, który odbył się w Warszawie, w ramach targów Renexpo. Mec. Ratajczak wygłosił prezentację nt. „Udział magazynów energii w mechanizmach mocowych – aspekty prawne”, wskazując na najbardziej interesujące przykłady wykorzystania magazynów energii elektrycznej jako elementów systemu elektroenergetycznego wiodących gospodarek światowych: Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Mec. Ratajczak wskazał również na skutki wejścia w życie przepisów projektu ustawy o rynku mocy, procedowanego obecnie w Sejmie RP, w odniesieniu do perspektyw rozwoju samej technologii magazynowania energii elektrycznej, jak i możliwości jej efektywnego wykorzystania w ramach funkcjonujących mechanizmów rynkowych. Mec. Ratajczak wziął również udział w panelu dyskusyjnym, którego uczestnicy wspólnie zastanawiali się nad możliwością funkcjonowania magazynów energii w ramach mechanizmów rynku mocy. W trakcie dyskusji, mec. Ratajczak zwrócił uwagę na pozytywne skutki wielokierunkowego podejścia do wykorzystania magazynów energii jako elementów komercyjnych instalacji OZE, instalacji prosumenckich oraz instalacji uczestniczących w rynku mocy, którego przykładem jest rynek francuski, a także na możliwości wykorzystania magazynów energii jako dostawców usług regulacyjnych dla systemów elektroenergetycznych.