29.03.2013 r.

28.03.2013 r.  w Warszawie, w ramach XIII Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, dr Mariusz Swora moderował dyskusję zatytułowaną „Czy firmy telekomunikacyjne mogą zarabiać na energii?”. Uczestnikami debaty byli: p. Marek Woszczyk – prezes URE, p. Lidia Kozłowska – wiceprezes UKE, p. Wojciech Pomykała – prezes Exatel S.A., p.Tomasz Zadroga – członek zarządu Polkomtel S.A., p. dr Magdalena Wasiluk – Hassa – executive business development manager – energy T-Mobile oraz dyr. Krzysztof Kozłowski – Smart Lab Orange. Dyskusja dotyczyła szans, które może nieść ze sobą współpraca pomiędzy firmami telekomunikacyjnymi i energetycznymi. Wskazywano, że istnieją już konkretne przejawy tej współpracy w postaci umów podpisywanych przez firmy z obu branż. Współpraca pomiędzy energetyką a telekomunikacją się rozwija a dla jej rozwoju ważnym jest współdziałanie pomiędzy regulatorami obu branż, które powinno zaowocować powstaniem korzystnego środowiska regulacyjnego dla przedsiębiorców– podsumował debatę dr Swora. Ważne jest też przyjęcie rozwiązań, które pozwolą na rozwój wspólnych projektów i ich współfinansowanie – dodał. Dr Mariusz Swora był członkiem rady eksperckiej sympozjum, które jest kluczowym wydarzeniem dla rynku TMT w Polsce. Pod tym adresem można znaleźć fotorelację z wydarzenia. Fotorelacja: