5-6.10.2015 r.

Dr hab. Mariusz Swora wziął udział w międzynarodowej konferencji inwestycyjnej Energy Regulators Regional Association, która odbyła się w Bukareszcie w dniach 5-6 października. Konferencja zgromadziła uczestników z kilkudziesięciu państw. Dr hab. Mariusz Swora wystąpił w sesji pt. Energy law and Energy finance, moderowanej przez Lisę Edgar – prezydenta National Association of Regulatory Utility Commissioners (USA). W swoim wystąpieniu dr hab. Mariusz Swora podkreślił role stabilnych warunków regulacyjnych, które muszą sprzyjać inwestycjom. Wymaga to istnienia klarownych podstaw prawnych działania regulatorów, którzy muszą wydawać decyzje i inne akty adekwatnie do zmieniającego się szybko otoczenia społeczno-gospodarczego. Dr hab. Mariusz Swora zwrócił uwagę na rolę regulatorów, którzy powinni być aktywni w kreowaniu środowiska sprzyjającego innowacyjności w sektorze energetycznym, wpisując się tym samym w paradygmat gospodarki opartej na innowacyjności.