Poznań, 4.03.2018 r.

Adw. dr hab. Mariusz Swora został powołany do rady naukowej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej konferencji poświęconej elektromobilności pt. „Energetyczne wyzwania samorządów. Elektromobilność”. Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja z udziałem kluczowych interesariuszy na temat wyzwań i perspektyw rozwoju transportu elektrycznego w Polsce. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, swoim zakresem obejmuje wszystkie zainteresowane strony, w tym m.in. jednostki samorządu terytorialnego, operatorów systemów dystrybucyjnych, spółki obrotu, firmy komercyjne.