1.10.2016 r.

Na portalu cire.pl ukazał się artykuł mec. Jacka Zimmera dotyczący bilansowania OZE przez sprzedawcę zobowiązanego. Mec. Zimmer argumentuje m.in. że zapewnienie sobie przez wytwórcę POB (Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie) lub pełnienie tej roli samodzielnie jest niezbędne dla realizacji zawieranych przez nich umów sprzedaży, w tym umów sprzedaży w ramach obowiązku zakupu energii z OZE. Wytwórca nie posiadający POB nie jest bowiem w stanie przenieść posiadania, a co za tym idzie własności energii elektrycznej, bowiem każda umowa sprzedaży energii elektrycznej wymaga zgłoszenia jej w ramach centralnego mechanizmu bilansowania handlowego przez sprzedawcę. Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora doradza m.in. w sprawach odnoszących się do bilansowania OZE, w tym uczestniczy w sporach sądowych z tego zakresu.