Kraków 06.03.2019 r.


Mecenas Jacek Zimmer będzie reprezentował Kancelarię w ramach Pierwszego Forum Energetyki Rozproszonej pt. „Jak uwolnić lokalną energię?”. Konferencja odbędzie się 25 marca 2019 r. w Centrum Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej. Przedmiotem debaty w ramach Forum będą perspektywy i uwarunkowania rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce zarówno na poziomie strategicznym, jak i praktycznym. Przedstawiciele klastrów energii i wiodący eksperci będą identyfikować bariery rozwoju oraz szanse ich przełamania w celu obniżania kosztów energii, zwiększania bezpieczeństwa energetycznego, pobudzania lokalnej przedsiębiorczości oraz poprawy stanu środowiska. Mecenas Zimmer weźmie udział w dyskusji panelowej zatytułowanej „Jak wspomóc rozwój energetyki rozproszonej?”, podczas której omówi m.in. problematykę dotyczącą prawnej regulacji klastrów energetycznych.