17.01.2013 r.

Adw. dr Mariusz Swora został członkiem rady eksperckiej świata telekomunikacji i mediów. To prestiżowe wydarzenie dla rynku telekomunikacyjnego  i mediów gromadzi od 13 lat przedstawicieli rynku i administracji zainteresowanych rozwojem rynku i kluczowymi kwestiami z dziedziny mediów i telekomunikacji. W ramach XIII sympozjum będą poruszane kwestie dotyczące kierunków rozwoju, trendów, modeli biznesowych, polityki regulacyjnej oraz zmian w prawie i regulacjach dotyczących funkcjonowania rynków telekomunikacji i mediów. Sympozjum odbywa się w Warszawie w dniach 27 – 28 marca 2013 r.