Warszawa, 12.10.2017

W dniu 12 października br. mec. Arkadiusz Ratajczak wygłosił prezentację pt. Obowiązki sprawozdawcze – Nowe wymogi w praktyce, w ramach warsztatów Obrót gazem w dobie liberalizacji rynku zorganizowanych w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Zielna. Mec. Ratajczak skupił się na skutkach wprowadzenia regulacji pakietu MiFID II dla przedsiębiorców działających na rynkach gazu ziemnego. Wskazując na strukturę i cel nowych regulacji, zwrócił uwagę na ich rozległość i wieloaspektowy wpływ ma dotychczasowy model funkcjonowania podmiotów aktywnych przede wszystkim na rynkach towarowych, dla których działalność finansowa ma charakter dodatkowy. Omówione zostały najważniejsze zmiany, wynikające z nowych regulacji, polegające na modyfikacji definicji instrumentu finansowego, czy zakresu podmiotowego – definicji instytucji finansowej. Dodatkowo, mec. Ratajczak wskazał na zakres zmian wpływających na wewnętrzną organizację przedsiębiorstw energetycznych oraz nowe obowiązki i ryzyka wynikające ze zwiększenia nadzoru nad rynkiem finansowym. Szczególną uwagę poświęcono rozbudowanej procedurze weryfikacji spełnienia kryterium tzw. działalności dodatkowej. Na zakończenie, mec. Ratajczak wskazał na najważniejsze efekty wejścia w życie nowych regulacji dla funkcjonowania Towarowej Giełdy Energii. Więcej o samym wydarzeniu: http://www.trioconferences.pl/liberalizacja-rynku-gazu/