31.01.2013 r.

W dniu 31.01.2013 r. odbyło się LVI spotkanie Forum Energia – Efekt – Środowisko w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Spotkanie było poświęcone prezentacji publikacji NFOŚiGW pt. „Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej – wybrane problemy i wyzwania” . Dr Mariusz Swora, oprócz dra Jana Rączki i Wojciecha Stawianego znalazł się w komitecie redakcyjnym tejże publikacji. Książka jest zbiorem kilkunastu opracowań poświęconych problematyce generacji rozproszonej, w tym ekonomiki małych źródeł i technologii, efektywności energetycznej, rozwoju źródeł generacji rozproszonej przez odbiorców przemysłowych, inteligentnych sieci, inteligentnych miast i prawa do prywatności. „Generacja rozproszona połączona w koncepcji inteligentnych sieci w szczególności z magazynami energii to dziś jedno z podstawowych wyzwań dla budowania nowoczesnego systemu energetycznego, w tym również dla ustawodawcy” – ocenił dr Swora. „Nasza publikacja ma budować świadomość problemu rozwoju generacji rozproszonej z różnych punktów widzenia” – dodał mec. Swora.